train-planet

  • Soma Linyitleri
  • Üretim
  • Satış
  • Soma linyitleri yerli kömürler içerisinde aranan değerlere en uygun kömür çeşididir. Gerek kül gerek kükürt gerekse kalori bakımından istenilen tüm değerleri karşılar.

    Soma havzasında üretilen kömürler açık işletme ve yeraltı işletmesi olarak iki şekilde üretilir. Açık işletmede üretilen kömürler dekapaj sahalarından çekilerek yıkama ünitesine nakil edilir. Yeraltı işletmesinden çıkarılan kömürler ise konveyör sistemleriyle yer üstüne iletilir ve burada yıkanıp işlenir.

    Üretimi yapılan Soma kömürleri işlenip sınıflarına ayrıldıktan sonra sanayi ve ısınma amaçlı olarak iki grupta satışı yapılır. Sözleşmeli bayilerimiz öncelikli olmak koşuluyla yıllık bazda planlamalar yapılır.